Convocarea Adunarii Generale Parohiale - 26 ian. 2020
26-01-2020

Convocare

Cu binecuvantarea Preasfintitului Ioan Casian, Episcopul Ortodox Roman al Episcopiei Canadei, convocam Adunarea Generala Parohiala, a Parohiei Sf. Apostol Matei si Sf. Mare Mucenita Hristina din Ottawa, in ziua de duminica, 26 ianuarie 2020, dupa savarsirea Sfintei Liturghii, in Biserica noastra situata la adresa 19 Cordova Street, Ottawa.

In cadrul acestei Adunari se vor discuta urmatoarele subiecte:

  1. Prezentarea activitatii pastoral misionare pentru anul 2019 a preotului paroh. Rapoartele Consiliului Parohial si al Comitetului de doamne AROLA.
  2. Programul de activitati propuse pentru anul 2020, cu lista deschisa.
  3. Prezentarea situatiei financiare si votarea bugetului pentru anul 2020.
  4. Diverse.

Important de stiut ca drept de vot au doar Membrii Parohiei in buna randuiala, adica cei ce indeplinesc conditiile prevazute in Art.14.01; 14.02 si 14.06 din Statutul Episcopiei:

Articolul 14.01. Orice persoană care a fost botezată și/sau miruită potrivit rânduielilor Bisericii Ortodoxe este membru al Parohiei. Îndatoririle religioase, morale și sociale ale membrului parohiei sunt: acceptarea și vieţuirea conform principiilor credinţei ortodoxe; participarea frecventă la Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe religioase; împărtășirea cu regularitate cu Sfintele Taine; respectarea tuturor autorităţilor bisericești și a tuturor forurilor de conducere ale Bisericii; supunerea în probleme de credinţă, practică și rânduială bisericească; contribuirea la progresul misiunii sfinte a Bisericii, devenind mărturie și pildă eficientă de credinţă ortodoxă pentru toţi oamenii.

Articolul 14.02. Un membru în bună rânduială al parohiei își duce la îndeplinire toate îndatoririle religioase și morale descrise în Art. 14.01. Drept condiţii minime, un membru în bună rânduială al parohiei trebuie să fie în vârstă de cel puţin 18 ani, să-și îndeplinească obligaţiile financiare faţă de parohie, inclusiv plata membriei, să se supună tuturor regulilor menţionate în acest Statut și să participe în orice fel posibil la bunăstarea parohiei.

Articolul 14.06. Un membru în bună rânduială al parohiei are dreptul să asiste, să participe și să voteze la Adunările Generale ale parohiei, precum și să voteze la alegerea Consiliului Parohial. Orice astfel de membru poate să fie nominalizat pentru alegerea în Consiliul Parohial sau poate reprezinta parohia la nivel Protopopesc sau Eparhial.

Paroh, Preot Grigorie Țăpuc

Adresa

19 Cordova Street, Ottawa, ON K2G 1M9
Telefon: 613-878-1263
© 2019 Saint Matthew and Saint Hristina Romanian Orthodox Church. Developed by Gabriel Tapuc.