Mesajul Preasfințitului Părinte Ioan Casian la începutul Anului Bisericesc 2020
01-09-2020

Sfintirea Bisericii

† IOAN CASIAN

din mila lui Dumnezeu

Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei

Iubitului cler și dreptslăvitorilor creștini,

pace și bucurie de la Hristos Domnul, iar de la noi arhierească binecuvântare.

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Iubiți credincioși,

Apostolul neamurilor ne spune: “Căci unul este Dumnezeu, unul este și Mijlocitorul între Dumnezeu și oameni: omul Hristos Iisus, Care S-a dat pe Sine preț de răscumpărare pentru toți, mărturia adusă la timpul său. Spre aceasta am fost pus propovăduitor și apostol (adevăr grăiesc, în Hristos, nu mint) - învățător neamurilor, în credință și adevăr” (1 Timotei 2, 1-7).

Începutul anului bisericesc l septembrie este prilej de înnoire și binecuvântare în duhul celor spuse de Sf. Ap. Pavel ucenicului Timotei. Există o înnoire și o binecuvântare care vin de la singurul Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos care este Mijlocitorul. Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul să se facă om pentru ca omul să se îndumnezeiască după har. Începutul anului bisericesc ne prilejuiește o reîntărire și o reafirmare a înțelegerii noastre despre rolul central al Mântuitorului Iisus Hristos în istoria noastră omenească. Începutul anului bisericesc este un prilej important de a sublinia caracterul hristologic al drumului nostru spre mântuire și spre împărăția cerurilor.

......

Să îndrăznim să ne punem nădejdea la acest început de an nou bisericesc în lucrarea mijlocitoare a Fiului lui Dumnezeu și să ne deschidem inimile prin credință Duhului Sfânt care să ne călăuzească și să ne ajute spre sporire duhovnicească în familie și în societate.

Cu bucurie și dragoste întru Hristos Domnul,

+Ioan Casian

Episcopul Ortodox Român al Canadei

Saint-Hubert, 1 septembrie 2020

Adresa

19 Cordova Street, Ottawa, ON K2G 1M9
Telefon: 613-878-1263
© 2019 Saint Matthew and Saint Hristina Romanian Orthodox Church. Developed by Gabriel Tapuc.