Reflectii despre post
16-11-2019

Sf Vasile Cel Mare

Reflecții despre post ale Sf. Vasile cel Mare

Postul este dat oamenilor în Rai

„Postul este la fel de vechi ca omenirea: a fost legiferat în paradis. A fost prima poruncă pe care a primit-o Adam: Nu veți mânca din pomul cunoașterii binelui și răului (Gen 2, 17). Nu veți mânca legiferează postul și stăpânirea de sine. Dacă Eva ar fi postit de a mânca din copac, nu am avea nevoie acum de postire astăzi. Căci cei care sunt sănătoși nu au nevoie de medic, ci cei bolnavi (Mt 9, 12). Am fost răniți de păcat; să ne vindecăm prin pocăință. Dar pocăința este zadarnică fără post.”

Foloasele postului

„Postul naște profeți și îi întărește pe oamenii puternici. Postul îi face pe înțelepți pe dătătorii de lege. Este un bun păzitor al sufletului, un tovarăș sigur pentru trup, cea mai bună armă, un potrivit regim de antrenament pentru concurenți. Alungă ispitele. Este pregătitor pentru credință. Este tovarășul sobrietății și meșterul abstinenței. În război învață vitejia, în perioade de pace liniștea. Îl sfințește pe cel dăruit lui Dumnezeu și îl desăvârșește pe preot. Căci este imposibil să te aventurezi în cele preoțești fără post, nu numai în cazul închinării noastre sfinte și adevărate, ci și în închinarea prefigurată prevăzută de lege.”

„Postul ridică rugăciunea spre ceruri, ca și cum ar fi aripile pentru călătoria spre cele de sus. Postul este sporul caselor, mama sănătății, pedagogul tinereții, o podoabă pentru persoanele în vârstă, un bun însoțitor în călătorii și un gospodar sigur pentru cuplurile căsătorite. ”

Adevăratul post este absența pasiunilor

„Cu toate acestea, nu definiți bunul derivat din post doar în termen de abținere de la alimente. Căci postul adevărat este străin de viciu. Rupeți lanțurile nedreptății (Is 58, 6). Lasă-l pe vecin să te întristeze; iartă-i datoriile (Mt 6, 12). Nu postiți pentru a vă certa și a vă lupta (Is 58, 4). Nu mănânci carne, ci îl mănânci pe fratele. Te abții de la vin, dar nu îți stăpânești mândria. Aștepți până seara pentru a lua mâncare, dar îți petreci ziua judecându-i pe alții. Vai de cei care sunt beți, dar nu de vin (Is 51, 21). Furia este o stare sufletească de beție, deoarece, ca și vinul, îi fură sufletului simțul. Tristețea este, de asemenea, o stare de beție, deoarece îneacă mintea. Frica este o altă stare de beție, când se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple. Căci zice: de la de frica vrăjmașului scoate sufletul meu (Ps 63, 1). În general, deoarece fiecare dintre patimi tulbură mintea, fiecare poate fi numită pe bună dreptate o stare de beție a minții.”

„Postul aduce ordine orașelor, liniștește adunărilor, pace gospodăriilor, siguranță bunurilor.”

Adresa

19 Cordova Street, Ottawa, ON K2G 1M9
Telefon: 613-878-1263
© 2019 Saint Matthew and Saint Hristina Romanian Orthodox Church. Developed by Gabriel Tapuc.